Flexibiliteit

Raaak Payrolling is lid van de ABU. Dit betekent dat uw medewerkers bij ons niet alleen profiteren van de algemeen geldende voorwaarden uit de uitstekende ABU CAO, maar ook dat wij ze tal van extra aanvullingen kunnen bieden op basis van de arbeidsvoorwaardenregeling die bij u als opdrachtgever van toepassing zijn.

Of u het beste kunt kiezen voor de ABU CAO met of zonder de aanvullingen op basis van uw eigen arbeidsvoorwaardenregeling, is met name afhankelijk van de motivatie waarom u besluit te gaan payrollen. Kiest u voor flexibiliteit, binding óf wilt u juist payrollen omdat u de werkzaamheden wilt outsourcen?

In algemene zin kunnen wij het volgende stellen:

ABU = Flexibiliteit

Is uw belangrijkste motivatie om te gaan payrollen flexibiliteit, dan zullen wij u adviseren uw medewerkers conform de ABU CAO te payrollen.

Outsourcen van werkgeverstaken en werkgeversverantwoordelijkheden

Is uw belangrijkste motivatie, het outsourcen van een groot deel van uw werkgeverstaken en verantwoordelijkheden voor uw gehele personeelsbezetting, dan adviseren wij u om de voorwaarden uit de ABU CAO aan te vullen met de eigen arbeidsvoorwaardenregeling!

Aan de hand van uw motieven, doelen en wensen geven wij u graag een advies op maat!

 schema-raaak

Volg ons op

Onze klanten: