Risicobeperking

Raaak Payrolling neemt de risico’s waar werkgevers tegenaan lopen over. Wij nemen u het ziekterisico en de ziekteverzuimkosten uit handen. Daardoor heeft u geen administratieve rompslomp meer in het kader van het wettelijk traject ‘Wet Verbetering Poortwachter’. Wij begeleiden uw zieke medewerkers indien nodig in samenwerking met de Arbodienst en staan altijd klaar met juridisch advies. Raaak Payrolling begeleidt u door de wirwar van regels en wetten.

Zodra u gaat werken met Raaak Payrolling houdt u veel meer tijd over voor andere zaken. Ook voor startende ondernemers en kleine bedrijven is dit een groot voordeel.

Volg ons op

Onze klanten: