Wat kost het?

Naast het gemak biedt payrolling u ook veel financiele voordelen;

Personeelskosten personeel in eigen dienst ondernemer;

 • Brutoloon
 • Vakantietoeslag
 • Vakantiedagen
 • Bijdrage ZVW
 • Afdracht loonheffing, sociale premies (WW, WAO/WIA, WGA, AWF/WGF)

Hiermee is het nog niet afgedaan, er volgen nog vele extra kosten;

 • Salarisadministratie
 • Verzuimadministratie
 • Personeelsadministratie
 • Loondoorbetaling bij ziekte (met inachtneming eigen risico)
 • Poortwachterfunctie & re-integratieverplichting
 • Arbodienstabonnement
 • Pensioenen
 • Ondersteuning FAQ salaris en looncomponenten

En daarbij moet ook nog uw eigen tijd worden meegerekend die u aan personeelszaken kwijt bent. Daarnaast is payrolling bij Raaak Personeel ook een perfecte risicobeperker.

De kosten wanneer u Raaak Payrolling inschakelt

In het tarief (excl BTW) van Raaak Payrolling is inbegrepen;

 • Brutoloon incl vakantietoeslag
 • Vakantiedagen (gewerkte uren)
 • Personeelsadministratie
 • Afdracht loonheffing
 • Verzuimadminstratie
 • Salarisadministratie
 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Arbodienstabonnement
 • Poortwachterfunctie & re-integratieverplichtingen
 • Pensioenen
 • Assistentie omtrent FAQ salaris & looncomponenten

Daarnaast verzorgt Raaak Payrolling ook alle contacten met externe partijen zoals de arbodienst, de verzuimverzekeraar en de belastingdienst.

Volg ons op

Onze klanten: